Huidige stand
€ 1.224.353,00

Wachten tot de vrieskou is verdreven

Wie hiervan getuige is geweest, die mag niet met de handen in zijn zakken vertrekken

Elk jaar overkomt het me wel een keer. Dat bij een bezoek aan een arm gezin er maar één gedachte opkomt: dit wíl ik helemaal niet zien. Dat ik me een indringer voel, bezig de privacy van kwetsbare mensen te schenden. Ik kan me goed voorstellen dat er lezers zijn die bij deze foto iets dergelijks denken: moet dat nou?

Toen ik op een vrieskoude ochtend het rokerige huisje van Ilie binnentrad, was dat gevoel er direct: dit is te erg. Maar ik stond daar niet uit leedvermaak, of om schone handen te houden. Ik was daar om hoe dan ook iets te  betekenen voor deze man en voor zijn huisgenoten.
Dat gevoel is er ook nu, bij het zien van deze plaat. We staan niet op een afstand toe te kijken en evenmin doen we dat vrijblijvend, maar we lijden vanbinnen mee met wat hier gaande is en we zoeken naar verbetering van zijn toestand.
U ziet de 81-jarige grijsaard diep weggedoken onder een paar smoezelige dekens. Zijn ontbijt is naast hem neergezet. Waarom hij daar nog lag? Dat werd snel duidelijk, want in het kamertje ernaast waren zijn vrouw Katharina (91) en hun zoon Alexander (50) bezig de kachel aan te krijgen. Zolang die niet brandde, bleef het ijskoud in het huisje en kon je maar beter onder de dekens blijven.
Aan het stookmateriaal was wel te zien dat de drie het niet breed hadden: briketten van samengeperste zonnebloemresten – goedkoop, brandhout voor de allerarmsten.
Het huisje zag eruit als een vergeten ziekenboeg, met bewoners die aan hun lot zijn overgelaten. Terwijl ze juist alle drie zijn aangewezen op hulp! Zo is vader volledig blind, moeder ziet nog met één oog en loopt op krukken; zoon Alexander mist een been en is verstandelijk beperkt.
Terwijl ik een beetje moedeloos begin te worden bij deze confrontatie met zoveel armoede, bespreken meegekomen vrijwilligers van de plaatselijke baptistengemeente wat ze voor Ilie, zijn vrouw en zoon kunnen doen.
En zo moet het gaan. Want wie hiervan getuige is geweest, die mag niet met de handen in zijn zakken vertrekken.

 

tweet-Jaco Klamer-fotograaf​.jpg 

Straatarme Moldaviërs heetten ons welkom in hun huis. Binnen vriest het net zo hard als buiten. Geef via de actie warmte in hun huis en hart.
Jaco Klamer, fotograaf
Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van