Huidige stand
€ 1.224.253,00

Lange neus naar de atheïsten van toen

Kinderkerk van Singerei trekt wekelijks honderden kinderen en jongeren

Tegen iemand „lekker puh” roepen is natuurlijk niet netjes, maar  soms komt de behoefte daartoe vanzelf op. Dat maakte ik mee nadat voorgangers van de Moldavische baptistenkerken vertelden over vervolging in de Sovjettijd. Toen communistische atheïsten er alles aan deden om de christelijke gemeenten leeg te krijgen. Door kinderen te verbieden om naar de kerk te gaan bij voorbeeld.
 

Enkele dagen nadat ik die verhalen had gehoord, was ik te gast bij wat wel de „kinderkerk van Singerei” wordt genoemd. Een uit de kluiten gewassen zondagschool is het, waar meer dan driehonderd kinderen en jongelui wekelijks naartoe komen.
Initiatiefnemers zijn voorganger en zakenman Cosovan Vasile (62) en zijn vrouw Dina (61). Ze wisten zich geroepen door God om kinderen uit de wijde omgeving van Singerei uit te nodigen voor de zondagse kerkdienst. „Afstand” als smoes om weg te  blijven ging niet op, want Vasile zette touringcars in om kinderen op te halen.
In het begin was er alom aarzeling, maar al gauw veranderde dat en waren er zó veel jeugdige passagiers dat een reguliere kerkdienst de opvang niet meer kon behappen: er moest een speciale ’dienst’ komen. 
Iets van het resultaat is hierboven te zien: meer dan driehonderd kinderen uit zo’n twintig dorpen bijeen. Ze luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen samen, gebruiken een maaltijd en schuiven aan bij een kinderclub na de dienst.
Het bijzondere is dat kinderen en jongeren uit gezinnen komen waar veel mis is: vader is alcoholist, of er is thuis sprake van huiselijk geweld. Ook dit gaat voor de meesten op: ze hoorden nooit eerder het Evangelie.
Even leek het erop dat atheïsten van toen gelijk zouden krijgen, dat kerkbanken in Moldavië gesloopt konden worden. En nóg woedt in Moldavië een strijd om kinderzielen. Omdat nu materialisme jonge harten voor zich wil winnen.
Maar wat er iedere zondag in Singerei gebeurt geeft moed. Grote dank daarom aan God, respect voor ds. Vasile en zijn vrouw en: een lange neus richting de atheïsten van toen.
 

Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van