Huidige stand
€ 1.224.353,00

Daniël? Die hoort er helemaal bij

Ook voor de kerk hield moeder lange tijd verborgen dat ze Daniël had

Dat naar de kerk gaan riskant kan zijn, daar weten ze in Moldavië alles van. Want in de voormalige Sovjetrepubliek is de herinnering aan agressief atheïsme nog levendig. Een van de voorgangers in de baptistenkerk haalde in een gesprek woorden aan van de Russische president Chroetsjov. Die voorspelde dat in de jaren 80 „de laatste christen in een kooi ten toon gesteld zou worden.” We konden er, zoveel jaar later, wel om lachen, want niet de kerk, maar dat Sovjetrijk ging tenonder.
 

Toch slijt die invloed van het Sovjet-atheïsme maar moeizaam, met als gevolg dat ook de gedachte dat kerkgang riskant is hardnekkig beklijft. Om dat te begrijpen, wordt het tijd om naar het jongetje op de foto te gaan. Naar Daniël van drie.
Het is best bijzonder dat we met hem kennis maken, want tot voor kort wist niemand van zijn bestaan af. Vanwege zijn verstandelijke beperking hield moeder Ala Rotari hem verborgen. Dat deed ze ook toen ze kerkdiensten van de baptisten in Rezina bezocht. Was dat uit schaamte, of wreekte zich een venijnig restje Sovjetideologie? Dat laatste zou zomaar kunnen. Het communisme werd immers voorgesteld als een uittocht richting het aardse paradijs? In de praktijk ontpopte het zich als een ijzeren mal, een model dat zich hardhandig aan die onvolmaakte werkelijkheid oplegde. Het is kenmerkend voor iedere ideologie: wat er niet mee strookt, wordt opgepakt, heropgevoed, weggestopt.
Wellicht dacht moeder Rotari dat het ook in de kerk er zo aan toeging. En dat haar onvolmaakte kindje ook daar niet welkom was. Maar de christelijke gemeente belijdt geen ideologie en leeft niet van afgedwongen volmaaktheid, maar van geschónken heelheid. Ze leeft van genade. En daarom zijn ze er welkom: zondaars, hoeren en tollenaars, kreupelen en blinden.
Rotari weet inmiddels dat het in de kerk anders toegaat, want broeders en zusters hebben zich over haar én Daniël ontfermd. Vanwege armoede zijn er voor deze moeder nog zorgen te over. Maar ook die mogen worden gedeeld en, wie weet, opgelost

Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van