De doelen

Steun voor christenen in Noord-Irak, Syrië en Libanon.

Actuele stand:
238.623,00

De RD-actie in het najaar en de winter van 2022-2023 wordt gehouden ten bate van protestantse christenen in Noord-Irak, Syrië en Libanon (Beirut).

Nederlandse partners bij de actie zijn Stichting Ismaël en de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).

Stichting Ismaël

De projecten van Stichting Ismaël richten zich op wederopbouw van de christelijke gemeenschap op de Vlakte van Ninevé (Noord-Irak), die zwaar te lijden heeft gehad onder de terreur van Islamitische Staat (IS).

Een groot deel van de opbrengst zal worden besteed op de Vlakte van Ninevé en in de provincie Duhok. Daarnaast zal een deel van het budget besteed worden aan noodhulp en wederopbouw via de kerken in Syrië.

Concreet gaat het daarbij in Noord-Irak om psychosociale hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen, het opzetten van een Bijbelcentrum met ontmoetingsruimte, het ondersteunen van pastoraal werk in de omgeving van Duhok (door ds. Firas) en Erbil (door ds. Samer), en de financiering van een bakkerij als werkvoorzieningsproject voor de Jezidi-gemeenschap in het vluchtelingenkamp te Esyan.

De kerk wil met dit project omzien naar de onder IS zwaar vervolgde en nog altijd gediscrimineerde bevolkingsgroep in Noord-Irak, de Jezidi’s.

In Syrië financiert Ismaël noodhulppakketten die in de winter worden uitgedeeld onder arme gezinnen, zieken en andere noodlijdende mensen in en buiten de kerk. Door de verwoestende burgeroorlog in Syrië en als gevolg van sancties tegen het regime van president Assad is er onder de bevolking sprake van grote armoede en nood. Voedsel en medische voorzieningen zijn schaars en voor de meesten onbetaalbaar.

Deze noodhulp wordt gegeven in steden als Aleppo, Homs en Damascus. Vanuit de baptistengemeente in Damascus wordt dit werk gecoördineerd.

Tot slot maakt de financiering van herstelwerkzaamheden aan de kerk in het christendorp Kharaba (in het zuiden van Syrië) deel uit van de RD-actie.

Gereformeerde Zendings Bond (GZB)

De GZB richt zich op de volgende projecten:

Hulp aan Syrische vluchtelingen in Beirut, Libanon. Het diaconale centrum van de Armeense Kerk, het Social Action Committee (SAC), staat voor grote uitdagingen na de verschillende crisissen in Libanon. Centraal in de wijk Burj Hammoud, fungeert zij als baken van hoop voor vaak berooide en soms getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben. Met meer mensen die aan de deur kloppen, hebben zij hun inspanningen afgelopen jaar in korte tijd moeten verdubbelen.

Medische zorg voor met name jonge kinderen/ moeders en chronisch zieken in Beirut, Libanon. Esther van der Knijff werk als jeugdarts bij het Karagheusian Primary Healthcare Center (KHCC) in Burj Hammoud. Het centrum bood aanvankelijk opvang en onderwijs aan weeskinderen die de Armeense genocide hadden overleefd. Nog steeds helpt KHCC arme en kwetsbare Armeniërs uit Syrië, Libanon en Irak door vitale gezondheidszorg en voorlichtingsprogramma’s. Het project bevat een voorlichtingsprogramma, met name gericht op jonge kinderen/moeders maar ook ouderen. Denk aan voorlichting over borstvoeding, het belang van gebitsverzorging, gezonde voeding, etc.

Medische post van de kerk in Aleppo en medische zorg in Homs (beiden Syrië). Het medisch centrum is opgericht als reactie op de verslechtering van de toestand van de gezondheidszorg in de Syrische stad Aleppo. Hoewel mensen heel langzaam beginnen terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaatsen, zijn alle sectoren van het normale leven en de dienstensector nog altijd zwaar beschadigd. De gezondheidssector was een van de zwaarst getroffen sectoren wat leidt tot een ernstig tekort aan medische zorg. Met name kinderen onder de 5 jaar en zwangere moeders zijn, volgens de ranglijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hier de dupe van.

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Malawi - 2021
Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van