Huidige stand
€ 1.224.253,00

Waar is "Draagt Elkanders Lasten" gebleven?

Verwarring door de "verdwijning" van een merknaam

"Draagt Elkanders Lasten" mag dan schuil gaan achter de naam "RD-actie", de stichting "draagt" die actie nog steeds. En dat is terdege belangrijk.

Er zijn van die woorden die ik niet met een neutraal gevoel kan lezen of uitspreken. "Terdege" is zo'n woord. Sinds een bekend familieblad zo heet, heeft dat huis-tuin-en keukenwoord iets extra's gekregen.
Terdege achtervolgt me ook op een andere manier, waarover zo meer.
Eerst dit: Ook Galaten 6:2: "Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus" brengt me steevast op andere gedachten. Ik brengt die tekst bijna vanzelf in verband met de stichting die schuil gaat achter de jaarlijkse RD-actie. In de volksmond en binnenskamers staat die actie bekend als DEL-actie, waarbij die D, de E en die L uiteraard verwijzen naar de Bijbeltekst.
En sinds ik die acties "doe" is mijn voornaam (Ab) onder diverse collega's veranderd in "Abdel".
Ik kan er wel om glimlachen.
Maar waar is die naam "Draagt Elkanders Lasten" gebleven? vroegen lezers me de afgelopen weken. Ze hebben gelijk: een oude en vertrouwde naam bleek plots veranderd in "RD-actie".
Dat vraagt om uitleg,die ik u hier ga geven.
Eerst dit: de stichting Draagt Elkanders Lasten (DEL) is nog altijd de dragende stichting achter onze RD-actie. De ANBI-status van de RD-actie is daardoor gegarandeerd, omdat de koppeling met DEL is gebleven.
Waarom we het dan toch over de "RD-actie" hebben en niet meer over "DEL-actie"?
Dat komt omdat Terdege af en toe ook een eigen actie heeft. En het tijdschrift maakte dan ook gebruik van het rekeningnummer van DEL. Precies dát werkte verwarrend: een Terdege-actie én een RD-actie die allebei verwijzen naar eenzelfde banknummer van Draagt Elkanders Lasten.
Welnu, om die verwarring uit de weg te ruimen hebben we twee afzonderlijke rekeningnummers "gemaakt", met twee verschillende namen eraan gekoppeld: Terdege-actie en RD-actie. De "dragende" stichting erachter (die de ANBI-status van beide acties garandeert) is en blijft "Draagt Elkanders Lasten".
Zeker voor de vaste lezers en gevers onder ons is het goed om te weten dat er in feite niets is veranderd: "Draagt Elkanders Lasten" gaat schuil (voortaan letterlijk) achter bijvoorbeeld de "RD-actie Moldavië" en garandeert zo de ANBI-status van uw gift.
Dat was zo, en dat blijft zo.

 

Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van