Huidige stand
€ 1.224.253,00

valse start

een toespraakje houden tijdens een kerkdienst, daar valt niet aan te ontkomen

Je kunt achter een pilaar gaan zitten, of op het juiste moment naar het toilet sluipen, maar meestal helpt het niets en klinkt het vanaf de preekstoel: "En nu komt broeder Jansen naar voren om ons toe te spreken." Nou, vooruit, er zijn lastigere dingen.

Ooit was ik op zondag in een kerk in Zuid-Sudan, het is nu zes jaar geleden, en ik wist: er wordt daar op zijn Afrikaans gedanst, voorin de kerk. En: gasten worden naar voren gehaald om mee te dansen. "Dat ga ik dus voorkomen", bedacht ik, en ik kroop in het zaaltje helemaal naar achteren en achter een dikke paal.
U begrijpt het al: dat hielp dus helemaal niks, want toen de dominee amen had gezegd, en de trommelaars muziek gingen maken, kwam een van de zusters op me af, en trok me naar voren: dansen! Ik prijs mezelf gelukkig dat daarvan geen video-opnamen zijn gemaakt, en zelfs geen foto's (fotograaf Jaco Klamer moest immers ook meedoen), want het leek nergens naar.
Ergens op het platteland van China, bezocht ik op zondag een dienst van een huiskerk, en ook daar lieten ze me niet met rust. "U moet voor ons de preek houden", kreeg ik een halfuur vooraf te horen. Nu doe ik altijd wel wat voorwerk, en ook daar was ik niet onvoorbereid het kerkgebouw binnen gegaan. Maar een hele preek houden? Dat was wat veel van het goede. En dus eindigde ik na een kwartiertje spreken met "God zegene u".
Maar dat pikten de gemeenteleden niet: "Dat is te kort", riepen ze, "u moet meer zeggen, langer preken. Terug naar voren!" En zodoende stond ik daar nóg een halfuur te stuntelen en te stotteren, zoekend naar woorden en zinnen.
Dan kun je beter in Moldavië een kerk bezoeken, zoals ik begin dit jaar deed in Chisinau. Uiteraard ook daar de verplichte toespraak vooraf aan de dienst. Ik mediteerde wat over het thema "valse start", en bedoelde daarmee dat je kunt willen dienen in Gods koninkrijk door armen te helpen en eenzamen op te zoeken. Maar als je nooit zelf eerst bent geholpen en opgezocht -door God Zelf- dan is er sprake van een valse start. "Zelf leven van genade" heet dat, en het is het onmisbare startblok voor al diegenen die erop uit willen trekken om God te dienen door uit te delen en mee te delen. 
Eigenlijk stond ik mezélf daar een lesje te leren, want wie was hier nu bezig met liefdadigheidswerk? Akkoord, allereerst de baptistengemeente waar ik te gast was -wij zouden haar met onze RD-actie bijstaan- , maar zelf was ik ook enthousiast om aan de slag te gaan.

Terwijl ik daar zo stond te praten, besefte ik opeens dat ik toch vooral mezelf  daar stond toe te spreken: „Jansen, pas op voor zo'n valse start."

Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van