Huidige stand
€ 1.224.253,00

Mooie zang- en muziekavond in Bergambacht

groep 8C van de Goudse Graaf Jan van Nassauschool zamelt ruim 3400 euro in

Zaterdagavond 29 februari was het pittoreske dorp Bergambacht zomaar even verbonden met Moldavie: in de Grote Kerk waren zo'n 500 mensen bij elkar om de RD-actie voor Moldavie luister bij te zetten. Een mooie avond was het.

Goed was het om daar zaterdagavond bij te zijn. Vanwege de optredende koren -het Zuid-Hollandkoor en het kinderkoor De Parels- maar vooral ook omdat ik er iets van een gezamenlijke betrokkenheid voelde onder de aanwezigen bij wat er in Moldavie speelt aan armoede en eenzaamheid, en betrokkenheid bij onze actie. Dat laatste bleek ook uit de opbrengst van de collecte - meer dan 1400 euro.

Klapper van de avond was de presentatie van groep 8c van de Graaf Jan van Nassau-school uit Gouda. Ze droegen een ernstig gedicht voor over de geestelijke kant van rijk-zijn in materiele zin, maar arm in geloof, en omgekeerd.

Vervolgens presenteerden ze het eindresultaat van hun actie ten bate van onze RD-actie, en dat mocht er zijn: ruim 3400 euro! Een megaprestatie!

Dank aan de leerlingen, en hulde aan meester William Lukasse, want hij wist ook dit keer zijn groep enthousiast te krijgen. Eerder deed hij met een andere groep 8 mee om de RD-actie voor de vervolgde kerk in India te steunen. 

Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van