Huidige stand
€ 862.851,00

Koptelefoon

Vorig jaar kreeg ik een koptelefoon. Handig, zei een huisgenoot tegen me, want dan hoeven wij niet meer van jouw muziekkeuze te genieten. Dat was natuurlijk cynisch bedoeld en de boodschap was helder. En daarom was die koptelefoon me van harte gegund. Maar zo gemakkelijk was hij niet van me af. 

Dankzij die koptelefoon klonk mijn muziek, voortaan direct op mijn oren gericht, zo overweldigend dat ik het niet kon laten om… mee te zingen. En dát werd nóg minder gewaardeerd, zo leidde ik af uit een huisgenoot die met wijde gebaren voor me ging staan: „stoppen!”
Dat ik niet solo zat te zingen, maar meezong met het koor in mijn oren, kon hij natuurlijk niet weten. Het interesseerde hem ook niet want voor hem klonk het wél als een persoonlijke voorstelling die niet op prijs werd gesteld. Geef hem eens ongelijk: voor zingen heb ik geen talent. Maar juist dan is meezingen zo fijn: je waant je opgenomen in de muziek en: het lijkt alsof de klanken die in stereo je oren binnenkomen even daarvoor uit jouw mond zijn gegaan. 
Ik moest aan dit familiedissonantje denken toen ik aanwezig was op een evangelisatie-bijeenkomst van Ontmoeting in Rotterdam. Waar door aanwezige dak- en thuislozen af en toe (volgens corona-dosering) werd meegezongen met liederen die vanaf het podium het zaaltje vulden. Dat mee zingen gebeurde van harte, dat kon je hóren, maar het klonk soms van geen kanten. En, zo voeg ik er maar eerlijk aan toe, mijn bijdrage maakte dat er niet beter op. 
Stembanden
Maar dat laatste maakte gewoon he-le-maal niks uit: de muzikale boodschap van vrede en geborgenheid raakte harten, en als dat gebeurt, dan kunnen stembanden niet onaangeroerd blijven. Zingen kantelt dan vanzelf naar meezingen, naar emotioneel mee beleven van iets wat je van alle kanten omringt en wat boven jou uitstijgt. Vanwege hun grauwe, troosteloze bestaan gebeurt zoiets bij dak- en thuislozen al gauw.
Even leek het alsof ik daar zat met mijn koptelefoon op. Overweldigd door wat ik hoorde, kon ik het niet nalaten mee te zingen. Pas toen mijn buurman zich naar me toedraaide, kwam ik weer op aarde en wist ik het weer: o ja, we zouden dít lied níet mee zingen.
Intussen blijft dat koptelefoon-effect (meezingen en dan een beetje voor gek staan in je omgeving) natuurlijk niet beperkt tot muziek en zang. Heel je doen en laten kan door zo’n effect veranderen. 
Koptelefoon-mensen
Ik ben er zelfs van overtuigd dat de Heere God ons mensen nadrukkelijk daartoe oproept: om ons in vervoering te laten brengen door wat Hij door de komst van Zijn Zoon tot stand heeft gebracht: de weg naar Zijn Vrederijk is weer begaanbaar voor zondaars.  
Daarom zijn christenen een beetje koptelefoon-mensen: ze gedrágen zich naar wat ze hóren. Dat ziet er misschien vanbuiten een beetje vreemd uit, want ze doen dingen die je enkel begrijpt als je weet hebt van Gods Toekomst: een tijd waarin lammen weer zullen lopen, zwervers thuiskomen, en veroordeelden definitief vrijspraak krijgen. En om die reden zoeken koptelefoon-christenen, ongeduldig als ze zijn gemaakt, hen nu al op: lammen, zwervers, achterblijvers, zondaars, gevangenen. Omdat in Gods Koninkrijk zij een bijzonder plekje krijgen en: nu al hebben. In dat rijk trekken heden en toekomst immers samen op als aankondiging van wat komt. 
Een beetje wereldvreemd is het wel, die tegendraadse interesses en dat afwijkend gedrag van koptelefoon-christenen. Maar ze maken omstanders ook nieuwsgierig: He, wat hoor jij toch door die koptelefoon?
Toegegeven, mijn huisgenoot heeft me die vraag nog niet gesteld. Maar let op: ook dat gaat een keer gebeuren.

Help mee: opnieuw beginnen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help mee: opnieuw beginnen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van