Huidige stand
€ 862.851,00

Bijbel lezen zónder kanttekeningen

Dak- en thuislozen leren hun leven zien in het licht van Gods Woord, en niet door wat "men" over hen zegt

Boeken die ik ooit kocht én las zijn geen cent meer waard. Hoe dat komt? Omdat ik bij het lezen altijd een potlood in mijn hand heb en om de haverklap een uitroep- of vraagteken in de kantlijn zet. Of met een krabbel mijn misnoegen kenbaar maak, mijn waardering of verbazing. Als ik zo’n boek later nog eens doorblader zit ik al snel die krabbels te lezen, want dát levert leuke informatie op. Over mijzelf: “wow, dat ik toen er zó over dacht!” 

Ik moest hieraan denken toen ik bovenstaande foto zag. We zijn hier in een zaaltje ergens in Rotterdam,  waar (sinds kort gepensioneerd) pastoraal werker bij Ontmoeting Teunis Rijneveld Bijbelstudie doet met een aantal dak- en thuislozen. 
Het ging er die middag best serieus aan toe. Zo werd er stevig gediscussieerd en af en toe vlogen Bijbelteksten je om de oren.
Waarom ik aan hen moest denken?
Omdat het bestaan van dak- en thuislozen lijkt op het kanttekeningenverhaal in mijn boeken. Deze mannen en vrouwen leven sowieso feitelijk in de marge van de samenleving, en daar komt bij dat het beeld van hun leven en de kijk op henzelf zomaar kan worden bepaald door wat anderen van hen vinden.
Wie zijn die anderen? Veelal burgers die er niet over peinzen de levens van dak- en thuislozen beter te leren kennen, bijvoorbeeld door hoofdstuk na hoofdstuk met hen door te nemen, maar intussen wel de neiging hebben om van alles van hen te vinden. En met het grootste gemak maken ze dat kenbaar door kritische krabbels in de kantlijn van al die levensverhalen.
Je moet als hoofdpersoon van je levensboek stevig in je schoenen staan om vast te houden aan dat eigen verhaal, in plaats van lezer te worden van die kanttekeningen. Te blijven geloven dat jouw weergave  en niet die van kantlijnkrabbelaars er toe doet. Voor je het weet denk je over jezelf zoals anderen over jou denken. Heb je jezelf gemarginaliseerd en is “wat men ervan denkt” de rode draad in jouw boek geworden. Denk en beleef je je eigen bestaantje volgens de opvattingen van kanttekenaren, die van alles vinden zonder ooit eerst gezocht te hebben. 
Terug naar de deelnemers aan die Bijbelstudie.
Betweters aan de zijlijn 
Wat me opviel was dat geen van allen een Bijbel met kanttekeningen voor zich had. Nee, dan bedoel ik niet onze Statenbijbel met kanttekeningen. Ik bedoel dat de dak- en thuislozen rond die tafel even niet hoefden te lezen wat “men” van hen vindt, zich niet druk hoefden te maken over burgerlijke betweters aan de zijlijn. 
Ze mochten daar al lezend hun leven voor Gods aangezicht brengen. Hun bestaan vol haperingen, deuken en scheuren laten doorlichten door de heilige God, Die in Zijn Zoon Jezus Christus toch hun Vader wil zijn. Juist daardoor gaat het er heel anders aan toe dan wat menselijke passanten hen toeroepen, toefluisteren of -sissen. Want Gods Woord is veel scherper en veroordelend -daarover geen misverstand- maar Hij ontdekt niet aan zonden achteloos in het voorbijgaan, maar in grote betrokkenheid op ons bestaan. En daarom kan déze ontmoeting vergevend zijn, helend en vernieuwend.
Dak- en thuislozen zagen zich die middag niet afstandelijk becommentarieerd door lieden in de kantlijn, maar ze wisten zich opgenomen in het verhaal van het Woord van God. Als dat gebeurt dan gaat het bliksemen, maar dan mag uiteindelijk de rust terugkeren en de zon gaan schijnen. 

Help mee: opnieuw beginnen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help mee: opnieuw beginnen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van