Huidige stand
€ 862.851,00

Blij met een bankje

Zittend op een bankje naast majoor Bosshardt leerde ik een lesje christen-zijn

Blij met een bankje. Dat was ik meermalen. Bij voorbeeld wanneer na een lange wandeling je voeten kreunen in je schoenen en je lijf hunkert naar een zit. De laatste keer dat ik blij was met een bankje was om een heel andere reden: toen ik enkele weken terug ’s avonds over de Amsterdamse wallen liep. 

 

Ik was daar vanwege de RD-actie, waarbij we geld inzamelen voor het werk onder prostituees door Scharlaken Koord. Ook Gevangenenzorg Nederland en de stichting Ontmoeting mogen dit jaar delen in de opbrengst vanwege hún werk onder gedetineerden en dak- en thuislozen. 
Op die avond in oktober was ik bezig voor Scharlaken Koord. En passeerde ik het bankje waar ik blij van werd. Niet omdat ik behoefte had om erop te gaan zitten –het regende en mijn voeten kreunden niet- wel omdat ik verrast was, blij verrast: een bánkje! Op zich niet eens zo verrassend, want er wordt wat afgelopen op de wallen. Maar dit was een bijzonder bankje,  want er zat al iemand op - niet in levende lijve, maar als bééld. 
Vanwege het kenmerkende hoedje met strik en door dat uniform was direct duidelijk wie daar zat: majoor Bosshardt (1913-2007), heilsoldate in dienst van het Leger des Heils. Ze was tijdens haar werkzame leven een bekend figuur op de wallen, want hier diende ze bewoners en passanten: vrouwen achter de ramen, zwervers, dak- en thuislozen. 
Een vertrouwde verschijning was ze, een stukje van het meubilair, iemand die ook nog eens zelf nauwelijks stil zat. Wellicht is dat de reden waarom ze daar nu is neergezet op een bankje langs de gracht. Straatmeubilair tot monument verheven. 
Een handgeschreven tekst, ondertekend door de majoor, is in de leuning gegraveerd: “God dienen is mensen dienen; mensen dienen is God dienen”. 

Kom naast me zitten
Hoe ze dat zelf deed? Kijk hoe ze er bij zit! Niet hoogverheven als een vorstin op haar troon, maar met haar arm gespreid en rustend op de leuning naast haar. Alsof ze zeggen wil: kom naast me zitten, en deel met mij je sores, je gein of je pijn.
Meestal moet je op afstand blijven van monumenten, hier word je uitgenodigd om plaats te nemen! 
Wat me vooral zo blij maakte bij het zien van dit monumentje? Dat was de zichtbare aanwezigheid van het christelijk geloof, op een plek waar ik het niet verwachtte. Ik beleefde de wereld van de wallen als een buitenland ver weg, een plek waar ik me als gereformeerd burgerjongetje niet thuis voel. “Hier hoor ik niet”, klonk het ergens diep vanbinnen. 
“Hier hoor jij wel”, was de boodschap van het Bosshardt-bankje, want “God dienen is mensen dienen”. 
En terwijl ik naar dat bankje stond te kijken, voelde ik me even omringd door de mensen van Scharlaken Koord, van Ontmoeting en Gevangenenzorg Nederland. Geloofsgenoten die ook aanwezig zijn op een plek die voor christenen niet vanzelfsprekend is: onder gevangenen en tussen dak- en thuislozen. 
“Hij is er bij”, zeg ik vaak als ik iemand wil bemoedigen in een moeilijke situatie, of op een lastige plek. Wat ik dan vaak inslik is het zinnetje daarop volgend: “Maar ik even niet”. Wat daar achter zit? Heeft smetvrees het misschien gewonnen van naastenliefde? Het zou zomaar kunnen. 
Precies daarom werd ik blij van dat bankje op de wallen. Want het omgekeerde beleefde ik daar: “Hij is erbij. En daarom zijn wij er ook”.


 

Help mee: opnieuw beginnen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help mee: opnieuw beginnen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van