Huidige stand
€ 1.224.253,00

'Afrikaanse toestanden' in Europa

Armoede in Moldavië confronteert vanwege herkenbaarheid

Het is een bruggetje om over een kloof heen te komen: de oproep: "stel je je eens voor", of: "denk je eens in". In Moldavië gaat dat bijna als vanzelf. Het land, de mensen, zijn dusdanig Europees en dus herkenbaar dat de Afrikaanse toestanden (armoede) daar beter zijn in te leven, en harder bij je binnenkomen  

"Stel je eens voor wat dat voor mensen betekent". Ik gebruik deze oproep vaak in verhaaltjes over ellende in niet-westerse samenlevingen. De armoede is er vaak schrijnend, maar om dat persoonlijk als waarnemer vanbuiten in te leven? Dat valt nog niet mee. Vaak wordt dat contact immers gehinderd door cultuurverschillen, door andere leefomstandigheden, of een ander klimaat. Dan blijkt die harde realiteit van andermans ontbering ingepakt te zijn met voor ons vreemde zaken, waardoor die realiteit minder meevoelbaar is, laat staan invoelbaar.
Zo zijn de leefomstandigheden in een Afrikaans dorp heel anders als bij ons, waardoor er het risico is dat we signalen van armoede daar cultureel verklaren ("zo leven ze daar nu eenmaal"), of dat we ze met behulp van klimaatverschillen tussen hier en daar relativeren ("het is daar altijd warm, dus op straat leven is gewoon").
Andersom kan het natuurlijk ook. Dat we een andere cultuur als armoedig beoordelen, terwijl een bepaalde leefwijze toch echt met cultuur te maken heeft en niet met armoede.
Eerlijk gezegd en even onder ons: ik betrap mezelf erop dat ik de Nederlandse cultuur steeds armoediger begin te vinden, naarmate ik vaker in het (verre) buitenland ben geweest: die anonimiteit, dat hyper-individualisme in mijn straatje en buurt: wat een armoede.
Maar nu Moldavië.
Daar heersen om zo te zeggen "Afrikaanse toestanden" als het gaat om (gebrek aan) welvaart, maar tegelijkertijd is het een door en door Europees land. Qua temperatuur (winterkou), omgeving (akkers) en leefwijze (stenen huizen, tuinen), maar ook qua uitstraling van zijn bewoners (blank, herkenbare kleding) is Moldavië een land als het onze, en toch: extreem arm en ontwricht. De vaak barre omstandigheden waarin gezinnen leven, zijn daardoor veel beter inleefbaar voor ons Nederlanders. Je kunt immers beter vergelijken aan de hand van gemeenschappelijke dingen. 
Ik heb dat tijdens mijn bezoeken aan Moldavië voortdurend zo beleefd: steeds zag ik vanwege de herkenbare taferelen mijn eigen situatie als een soort watermerk opduiken in wat ik daar zag, en ging het vergelijken (in termen van mijn rijkdom en hun armoede) als vanzelf.
Oproepen als "denk je eens in" of: "stel je jezelf eens voor" zijn daardoor bijna overbodig, en ik denk dat veel lezers dat de afgelopen weken ook zo hebben ervaren. Jezelf inleven, het je identificeren, je vereenzelvigen met de Moldavische armen gaat vrijwel vanzelf, en de misstanden waarin ze leven komen daardoor ook harder bij je binnen, ze raken je méér.
Ik vermoed dat dit ook een belangrijke reden is voor het prachtige verloop van deze actie, met zijn ongekend hoge opbrengst.
  

Steun de kerken in Moldavië
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help de kerken helpen
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van